Produktové webináře

Dozvíte se co nejvíce o každém produktu. 

Každý týden pod vedením lektorky paní Eleny Jesíčkové.